1914-1918 De Eerste Wereldoorlog

De 20e eeuw start meteen met twee van de bloedigste conflicten uit de menselijke geschiedenis. van 1914 tot 1918 wordt bijna geheel Europa meegezogen in de Eerste Wereldoorlog. Nederland weet nog neutraal te blijven, maar dat betekent niet dat Nederland zich niet voorbereid heeft op een mogelijk conflict.

 

1939-1945 De Tweede Wereldoorlog

Die situatie is geheel anders in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Nederland verwacht weer neutraal te kunnen blijven, maar dat blijkt niet het geval. De troepenmacht die gemobiliseerd wordt, blijkt behoorlijk verouderd. Toch worden er verschillende linies in stelling gebracht, waaronder veel oude linies, zoals de Grebbelinie. Ook vertrouwt men weer op het onderwater zetten (inunderen) van gebied, maar de techniek heeft Nederland ingehaald. Vliegtuigen vliegen er gewoon overheen.  

 

1945 - 1991 De Koude Oorlog

Met het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, ontstaat er, door wederzijds wantrouwen, een nieuwe oorlog. Deze oorlog zal niet vaak met wapens bevochten worden, maar vooral psychologisch zijn. Nederland werpt een verdedigingslinie op en creëert een netwerk van luchtwachttorens. Alles moest in het grootste geheim gebeuren. Burgers en zelfs medewerkers zijn nergens van op de hoogte. Wie wel op de hoogte is, is de vijand.

 

Uiteindelijk worden alle linies opgeheven en door de komst van een sterk verbeterde radar, is het netwerk van luchtwachttorens spoedig overbodig. 


1951-1954 IJssellinie

 

1950 - 1968 Luchtwachttorens

1940-1944 Atlantikwall

1940 Betuwstelling

1940 Stelling Kornwerderzand

 

1939-1940 Peel Raamstelling

1940 Wonsstelling

1940 Zeeuwse Linies

1930 Maaslinie

1922 - 1940 Vesting Holland

1745 - 1951 Grebbelinie