Groep de Nes

  • Linie Kudelstaart – Uithoorn
  • Voorstelling langs de Drecht
  • Fort bij de Kwakel
  • Fort aan de Drecht
  • Fort bij Uithoorn
  • Fort Waver-Amstel
  • Fort in de Botshol

Fort de Waver Amstel 

52°14'58.3"N 4°52'13.9"E

52.249518, 4.870527

 

Het Fort Waver-Amstel (ook bekend als Fort de Nes of Fort Nessersluis) ligt bij Nessersluis in de polder Groot-Mijdrecht waar de Oude Waver en de Amstel samenkomen. Het ligt een paar kilometer ten noordoosten van Uithoorn.

Het fort van model B werd tussen 1886 en 1911 gebouwd. In 1886 werd begonnen met het aardwerk dat in 1895 verdedigbaar werd gemaakt. In 1911 kwamen de bomvrije gebouwen gereed. Volgens de toenmalige militaire bevelstructuur behoorde het fort tot de sector Ouderkerk, groep De Nes, vak Waver-Amstel.

Het fort is de enige verhoging in het open en vlakke polderlandschap. Het had als taak het acces aan de Veldweg en de inundatiesluis ten oosten van het fort af te sluiten en te verdedigen. Het oorspronkelijke interieur, zoals de keuken, wasruimten en toiletten en de elektrische installaties, uit het begin van de 20e eeuw is goed bewaard gebleven.

De bezetting van het fort bestond in 1920 uit 266 man. In 1924 was dit verhoogd naar 375, waarvan vijf officieren, 20 onderofficieren en 350 manschappen.

De twee hefkoepelgebouwen zijn verbonden met het hoofdgebouw door middel van een korte poterne. In de frontwal zijn drie opstelplaatsen voor mitrailleurs gebouwd waarvan de middelste via een gedekte gang met het frontgebouw is verbonden.

Uit een opgave van de bewapening uit 1910 stonden er op het fort vier kanonnen met een kaliber van 7 centimeter opgesteld in de keelkazematten.[3] Verder had elke kazemat een kanon met een kaliber van zes centimeter en twee mitrailleurs voor de verdediging aan de keelzijde.[3] In de hefkoepelgebouwen stond een volledig draaibaar kanon met een kaliber van zes centimeter. Tot slot waren er zes M'08 mitrailleurs die opgesteld konden worden in de geprepareerde borstweringen aan de frontzijde van het fort.

Aan de keelzijde stonden een houten genieloods en een fortwachterswoning, maar beide zijn gesloopt.

Het fort bleef gedurende 40 jaar militair relevant en op 28 oktober 1951 werd het als vestingwerk opgeheven. Het fort is in een redelijk staat en in 2015 deels gerestaureerd. Binnen zijn nog veel authentieke details behouden waaronder het sanitair. Beide hefkoepelgebouwen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield door de Duitse bezetter die het staal nodig had voor de eigen oorlogsindustrie.

 

[Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Waver-Amstel]

 


Fort in de Botshol

52°15'04.2"N 4°54'43.3"E

52.251162, 4.912029

 

Het Fort in de Botshol is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort ligt in de Noorderpolder van Waver-Botshol, ten zuiden van de Waver.

Dit fort is het enige fort van de Stelling, waarvan het verdedigbare aardwerk uit 1895 behouden is gebleven. De slappe veengrond maakte het noodzakelijk de bodem met grote hoeveelheden zand te verstevigen. Het zandlichaam werd omgevormd tot verdedigbaar aardwerk met geschutsopstellingen. De brede onderwaterzetting maakte hier een goede verdediging mogelijk, waardoor de aanleg van betonnen gebouwen werd uitgesteld en uiteindelijk achterwege bleef. Uniek was ook de brug, waarvan het middenstuk in tijden van gevaar kon worden verwijderd. In de jaren tachtig is deze door de slechte staat vervangen door een eenvoudige houten brug.

In de plannen lag de taak voor het fort vast. Het moest de accesen gevormd door de dijk langs de Waver en het droogblijvende terrein in de voorliggende polder bewaken. Het fort ligt tussen Fort Waver-Amstel en Fort aan de Winkel beide hemelsbreed op circa 3 km afstand.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_in_de_Botshol]