52°22'58.3"N 4°38'12.0"E

52.382858, 4.636672

 

De vestingwerken van Haarlem waren een systeem van fortificaties om de stad te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Haarlem was, net zoals veel andere middeleeuwse steden, een vesting die beschikte over stadspoorten, stadsmuren, singels en bolwerken.

Op het hoogtepunt had Haarlem twaalf stadspoorten. Van deze twaalf poorten staat er nog een overeind, namelijk de Amsterdamse Poort. De andere poorten zijn rond de negentiende eeuw op gemeentelijk besluit gesloopt om ruimte te maken voor stadsuitbreiding. De poorten werden als overbodig gezien en stonden in de weg.

Andere poorten waren:

 • Schalkwijkerpoort
 • Eendjespoort (gesloopt in 1866)
 • Kleine Houtpoort (gesloopt in 1873)
 • Grote Houtpoort
 • Raampoort
 • Raakstorens (gesloopt in 1866)
 • Zijlpoort (gesloopt in 1824)
 • Kruispoort (werd in 1573 opgeblazen en herbouwd, maar in 1593 alweer afgebroken)
 • St. Janspoort (gesloopt in 1683)
 • Catrijnenpoort
 • Nieuwpoort, ook wel Kennemerpoort genoemd

De Bolwerken is een 19e-eeuws stadspark dat een deel van de voormalige vestingwerken omvat. De Amsterdamse Poort is de enige nog bestaande stadspoort.

 

[Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingwerken_van_Haarlem]

 


De Bolwerken

De Bolwerken

Walmolen De Adriaan

De Bolwerken

De Bolwerken

De Amsterdamse Poort

De Bolwerken

De Bolwerken

De Bolwerken

Walmolen De Adriaan

De Bolwerken

De Amsterdamse Poort

De oude stadsmuur

De Amsterdamse Poort

De oude stadsmuur

De Amsterdamse Poort

De Amsterdamse Poort