52°11'45.1"N 5°00'26.8"E

52.195850, 5.007444

 

In de oorlog tegen de Spanjaarden had Nieuwersluis een fort gekregen en in 1672 hield het fort stand tegen de oprukkende Franse legers. Vanaf 1673 maakte Nieuwersluis deel uit van de versterking van de Hollandse Waterlinie en in 1850 werd het fort onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Binnen het fort stonden ook boerderijen en Nieuwersluis kon daarom worden beschouwd als vestingdorp.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwersluis]


Koning Willem III Kazerne: Onderofficierswoningen

Damsluis

Koning Willem III Kazerne: Exercitieloods / Logiesgebouw

Koning Willem III Kazerne: Pupillenschool

Koning Willem III Kazerne: Directeurswoning