Een film van Karst A. Berkenbosch en Albert Westerhuis over de Friese Waterlinie. Deze film geeft een indruk waar de schansen lagen en wat er nu nog van te zien is. In opdracht van Landschapsbeheer Friesland

De Friese Waterlinie is aangelegd kort na 1580 en begon aan de Zuiderzee, volgde de Linde tot De Blessebrug, vandaar noordwaarts naar de Kuinre en de Schoterbrug, dan over Heerenveen en Terband naar Gorredijk en zo via Donkerbroek en Bakkeveen naar Frieschepalen.

In het oosten sloot de linie in het Westerkwartier (Groningen) aan op de Groninger Waterlinie die doorliep tot Delfzijl. Het gebied langs de schansen, stuwen en dammen werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden en in het Rampjaar 1672/73 tegen Bernhard von Galen en Franse hulptroepen onder water gezet. De schansen, die op strategische plaatsen lagen, waren de enige doorgangen richting Leeuwarden. Op deze manier werd de Friese hoofdstad beschermd. Deze waterlinie wordt op dit moment in ere hersteld.

 

Schansen

 [bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Friese_waterlinie]