De Diefdijklinie is een bijzondere dijk van 23 kilometer lang, die loopt van de Lek bij Everdingen naar de Merwede bij Gorinchem. De linie beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen het water dat bij een dijkdoorbraak in Gelderland uit de Betuwe of Tieler- en Culemborgerwaarden stroomt.


51°57'28.9"N 5°10'19.5"E

51.958017, 5.172077

Groepsschuilplaatst type P

Nevenbatterij

Groepsschuilplaatst type P

Groepsschuilplaatst type P

Groepsschuilplaatst type P


51°56'16.9"N 5°09'18.9"E

51.938015, 5.155239

V.I.S. Kazemat


51°56'07.4"N 5°09'09.9"E

51.935387, 5.152738

Overzicht

Groepsschuilplaatst type P

Groepsschuilplaatst type P

Restant G-Kazemat Diefdijk

Groepsschuilplaatst type P

Groepsschuilplaatst type P

Groepsschuilplaatst type P


51°55'40.1"N 5°08'47.3"E

51.927793, 5.146463

Groepsschuilplaatst type P


51°54'51.2"N 5°08'11.7"E

51.914208, 5.136586

Groepsschuilplaatst type P


51°53'48.7"N 5°07'02.1"E

51.896859, 5.117252

Groepsschuilplaatst type P


51°53'41.0"N 5°07'04.8"E

51.894720, 5.118008