De Posten van Krayenhoff, soms ook wel de Oude Stelling van Amsterdam genoemd, was een waterlinie van posten rond Amsterdam. Deze is later vervangen door de op meer afstand van de stad gelegen Stelling van Amsterdam.

Aan de zuidkant van Amsterdam waren in 1787 er 27 posten opgezet om Amsterdam tegen de Pruisen te verdedigen door het onder water zetten van land. Daarna werd aan de noordkant de Linie van Noord-Holland en de Linie van Beverwijk opgezet. Dit was echter ontoereikend. Rond 1805 voerde de Bataafse Republiek oorlog en was bang dat Amsterdam door de Engelsen zou worden aangevallen.

Generaal Krayenhoff maakte in 1805 een plan om Amsterdam rondom te verdedigen met een waterlinie. Vanaf 1806 werden de verdedigingswerken gebouwd onder leiding van kapitein-ingenieur Pieter Hennequin en de directeur korps ingenieurs kolonel Arnold Croiset (1753-1838). Een aantal van de posten uit de patriottentijd werd hergebruikt door Krayenhoff.

Vanaf 1810 was men ook bang dat Napoleon het nieuwe koninkrijk zou binnenvallen. Napoleon kwam in 1811 de stellingen bekijken, en deed de uitspraak: "dat de situatie van Amsterdam zonder voorbeeld zonderling en inderdaad onoverwinnelijk was". Het land kon binnen twee uren onder water worden gezet.

 

[bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Posten_van_Krayenhoff]

 

Voor de juiste onderdelen:

http://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/krayenhoff/ 

 

Noordfront

Zuidfront

Westfront