Reconstructie van Castellum Albaniana [bron: https://www.alphens.nl/nieuws/romeinen-albaniana.html] 

 

52°06'55.7"N 4°38'56.6"E

52.115465, 4.649045

 

Het castellum Albaniana werd gesticht rond het jaar 41-42 na Chr., onder keizer Caligula, en was in gebruik tot ca. 270/275 na Chr. Albaniana was de eerste jaren een geïsoleerde buitenpost: de dichtstbijzijnde Romeinse castella waren Praetorium Agrippinae (Valkenburg) en Flevum (Velsen) in het westen en Fectio (Vechten) in het oosten. Het castellum was 80 bij 120 m groot en werd beschermd door een omgrachte aarden wal met palissadewanden, houten poorten en hoektorens. Tijdens de Bataafse Opstand werd Albaniana verwoest. Nadat de opstand was neergeslagen werd het castellum herbouwd. Tijdens de Flavische dynastie was hier het Cohors VI Breucorum gestationeerd. Bij aanleg werden direct de kadewerken aangelegd aan de Oude Rijn, destijds de hoofdtak van de Rijn, die bij Lugdunum Batavorum (Katwijk) in de Noordzee uitmondde. In Albaniana zijn ook stempels van de Classis Germanica, de Romeinse militaire vloot aan de Rijngrens, teruggevonden. Rond 160 werd de palissadewal vervangen door een stenen muur. Na beschadiging van de muur rond 200 werd deze herbouwd. Op de nieuwe poort stond een inscriptie ter ere van keizer Septimius Severus, waaruit bleek dat hij opdracht heeft gegeven tot de herbouw. Waarschijnlijk verlieten de Romeinen het castellum rond 270-275 onder druk van de Germaanse invallen.

 

[Bron:https://vici.org/vici/61/?lang=nl]