Linies in Nederland

[bron:http://forten.nl/waterlinies/]

 

 

Nederland is een overwegend vlak land, maar wel een gebied dat vrij tactisch ligt. Nederland ligt immers aan de kust, te midden van economische reuzen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Dwars door het land lopen druk bevaren rivieren zoals Rijn en Maas en de Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de Wereld. In het verleden heeft Nederland haar deel van bezetting wel gehad. Te beginnen bij de Romeinen, via de Spaanse troepen, de Franse troepen en in de 20e eeuw kwamen daar nog de troepen van het Derde Rijk bij. Alle redenen voor de Nederlanders om hun land te verdedigen. Met het gebrek aan bergen, moesten de Nederlanders andere manieren bedenken om het land te beschermen tegen invallen van vijandige troepen. 

Water speelt in de Nederland een ambivalente rol Het is de grootste vijand van de Nederland. Meerdere malen heeft het water het land overspoelt en op die manier slachtoffers gemaakt en schade aangericht. De Nederlanders zagen er ook de potentie van in het water te gebruiken ter verdediging. Door stukken land onder water te zetten, te inunderen, kon het de vijand moeilijk gemaakt worden een stuk grond te bereiken. Nu was het niet altijd de bedoeling dat de vijand deze zogenaamde waterlinies kon zien. Niet zelden wisten de Nederlanders deze waterlinies te verbergen in het landschap in het reeds bestaande netwerken van dammen, dijken, grachten en sluizen. Soms waren deze verdedigingswerken succesvol, andere keren niet. 

 

Op deze site vindt u een aantal van deze (water)linies. Daar waar deze bezocht zijn, is er ook fotomateriaal van aanwezig. U zult merken dat sommige werken meerdere malen terugkeren. Dit is niet vreemd als men bedenkt dat sommige linies in elkaar overlopen of elkaars opvolgers zijn. De Oude Hollandse Waterlinies werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Waterlinies had weer bepaalde locaties in zich, die weer terug te vinden zijn bij de Posten van Krayenhoff. De Posten van Krayenhoff op zijn beurt is weer de voorloper van de Stelling van Amsterdam. Binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinies zijn vestingsteden zoals Weesp, Naarden en Muiden opgenomen. Naarden en Weesp zijn ook weer opgenomen in de Stelling van Amsterdam. 

De linies zelf waren ook weer elkaars opvolgers. Zo moest de IJssellinie als eerste linie een opmars vanuit het oosten tegenhouden. Wanneer deze linie zou vallen, dan zou de Grebbelinie de volgende lijn zijn. Vervolgens zou de Nieuwe Hollandse Waterlinie het over moeten en als laatste redmiddel was er de Stelling van Amsterdam. 

 

De Stelling van Amsterdam en de Stelling van Den-Helder pagina's zijn afgerond. Van deze twee stellingen heb ik in principe alles bezocht waar beeldmateriaal van te maken was. De overige stellingen zullen beetje bij beetje aangevuld worden. Van enkele stellingen zal er alleen tekst komen, daar de restanten van deze stellingen niet meer terug te vinden zijn in het landschap of omdat er geen restanten van bestaan. 

 

Nieuw is het onderdeel over de linies in België. Ik heb deze toegevoegd, aangezien België en Nederland een lange historie samen hebben. Een enkele linie, zoals de Staats-Spaanse linies doorkruisen ook de Nederlands-Belgische grens. 

 

Verder probeer ik van zoveel mogelijk linies ook zelf foto materiaal te maken en te plaatsen. Helaas is het zo dat sommige linies niet meer bestaan of dat er geen sporen meer van terug te vinden zijn. In dat geval zal er dus geen fotomateriaal zijn.