Fort aan de Jisperweg

52°31'27.4"N 4°52'02.1"E

52.524265, 4.867240

 

Het Fort aan de Jisperweg ligt aan de zuidelijke ringdijk van de Beemster. Het is een model C fort waarvan er slechts twee zijn gebouwd. Voor het fort ligt een breed inundatiegebied en uit kostenoverwegingen heeft dit fort slechts een kanon in een hefkoepelgekregen. Deze koepel lag aan de frontzijde en was via de poterne direct verbonden met het hoofdgebouw. De functie van het fort was de afsluiting en verdediging van de Jisperweg, die vanaf het fort naar het noorden loopt.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_de_Jisperweg]

 


Fort aan de Middenweg

52°31'09.5"N 4°53'31.7"E

52.519313, 4.892138

 

Het Fort aan de Middenweg is een fort aan de zuidelijke ringdijk van de Beemster.

 In 1885 was het fort als verdedigbaar aardwerk al gereed. Het werd pas bijna 30 jaar later, in 1914, als een van de laatste van de Stelling opgeleverd. De belangrijkste taak was de verdediging van het acces gevormd door de Middenweg en de Zuiderweg.

Het is een model C fort waarvan er slechts twee zijn gebouwd. Voor het fort ligt een breed inundatiegebied en uit kostenoverwegingen heeft men besloten dit fort te voorzien van slechts een kanon in een hefkoepel. Deze koepel aan de frontzijde was wel via de poterne direct verbonden met het hoofdgebouw. Als compensatie voor het gemis van een tweede hefkoepel werden twee extra opstelplaatsen voor mitrailleurs in de frontwal geplaatst. In het hoofdgebouw zijn nog een ontijzeringsinstallatie voor drinkwater en de originele waterpompen aanwezig. Bijzonder aan het fort is het reinigingslokaal met waterreservoir aan het plafond en de voor die tijd moderne, kantelbare wasbakken.

Tussen dit fort en het oostelijker gelegen Fort aan de Nekkerweg ligt een inlaatsluis waardoor water uit het Noordhollandsch Kanaal de Beemster kon inunderen. De sluis is later dichtgestort.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_de_Middenweg]

 


Fort aan de Nekkerweg

52°31'40.2"N 4°55'41.4"E

52.527840, 4.928157

 

Het Fort aan de Nekkerweg (Fort Beemster) in de Beemster, op het kruispunt Volgerweg en Nekkerweg in Middenbeemster..

De waterreservoirs en de waterontijzeringsinrichting zijn unieke kenmerken van het fort. De wateropvang bestaat als zodanig nog steeds. Daarnaast is er een gescheiden waterafvoer voor een zogenoemd grijswatercircuit.

Het fort kwam niet voor in de eerste plannen van minister Anthonie Ernst Reuther. Het is later, samen met het Fort bij De Kwakel, alsnog toegevoegd aan de Stelling. Het fort is een model B waarbij de twee Hefkoepelgebouwen via poternes zijn te bereiken. Na de ingebruikname in 1912 (op de gevel is abusievelijk 1913 gebeiteld) waren er militairen in het fort gelegerd, zij hadden tot taak de verdediging van de accessen gevormd door de Nekkerweg en Volgerweg in de Beemster.

Tussen dit fort en het westelijker gelegen Fort aan de Middenweg ligt een inlaatsluis waardoor water uit het Noordhollandsch Kanaal de Beemster kon inunderen. De sluis is later dichtgestort.

Samen met Fort aan de Jisperweg en Fort bij Spijkerboor deed het fort tussen 1918 en 1921 dienst als gevangenis. In 1918 brak er een opstand uit omdat de gevangenen dachten dat de revolutie was uitgebroken. In de eindfase van de Tweede Wereldoorlog was het fort een gevangenis voor Duitse krijgsgevangenen. Vanaf 1946 werd het fort gebruikt als bewaringskamp voor (politieke) delinquenten en van 1951 tot 1982 als opslag en magazijn voor springstoffen.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_de_Nekkerweg]

 


Fort bij Kwadijk

52°31'40.1"N 4°59'58.7"E

52.527802, 4.999639

 

Het Fort bij Kwadijk, oorspronkelijk Batterij in de Polder Zeevang, ter plaatse bekend als het onvoltooide fort. Het is gelegen aan de dijk tussen de dorpen Kwadijk en Middelie, ten noordoosten van Purmerend.

Met de aanleg van het fort werd in 1894 begonnen. Het fort had als taak de verdediging van de accessen die werden gevormd door de spoorlijn Zaandam - Enkhuizen en de weg Middelie-Axwijk. De genieloods en de fortwachterswoning werden gebouwd en verder een zandlichaam aangebracht en de gracht gegraven. In mei 1914 werd de bouw van de bomvrije gebouwen en de geschutsopstellingen aanbesteed. Tijdens de watersnood in januari 1916 werd een deel van het zand gebruikt voor zandzakken. Deze werden gebruikt om zwakke plekken in de dijken te versterken. Tijdens de Eerste Wereldoorlogwerd de bouw gestaakt en is nadien nooit meer hervat.

In 1953 werd het onvoltooide fort van Kwadijk als verdedigingswerk opgeheven. Omstreeks 1958 werd een herverkaveling in het gebied doorgevoerd. Een deel van het fort viel onder de plannen en besloten werd het aanwezige zand te gebruiken om de slotgracht te dichten. De toegangsweg, de fortwachterswoning en een loods zijn nog overgebleven.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_bij_Kwadijk]

 


Fort Benoorden Purmerend

52°32'09.1"N 4°57'30.0"E

52.535867, 4.958332

 

Het Fort benoorden Purmerend is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de polder en gemeente Beemster, nabij de plaatsen Zuidoostbeemster, Purmerend en Kwadijk.

Het fort en de bijbehorende gebouwen zijn aangelegd in de periode 1886-1912. Fort benoorden Purmerend, soms ook onterecht Fort Kwadijk genoemd vanwege de ligging aan de Kwadijkerweg, werd aangelegd ter verdediging van de accessen gevormd door Beemsterringdijk, Purmerenderweg en Rijperweg in de Beemster. Het verdedigbaar aardwerk was in 1895 gereed. Het bomvrije hoofdgebouw uit 1912 is door overdekte poternes met de twee hefkoepelgebouwen verbonden.

In 1945 is het fort gebruikt voor het gevangen houden van mensen die verdacht en of veroordeeld waren wegens collaboratie met Duitse bezetters in de toen afgelopen Tweede Wereldoorlog.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_benoorden_Purmerend]