De noordwestelijke sector van de Stelling met de Zaanstreek en het polderland tegen de duingronden. Deze sector omvat de groepen Wormerveer en Westzaan.

Groep Wormerveer

 • Fort bij Spijkerboor
 • Weg dwars door den Polder Wormer, Jispe en Nek
 • Liniewal in de Starnmeerpolder
 • Fort bij Marken-Binnen
 • Fort benoorden Uitgeest
 • Batterij bij het Station Uitgeest
 • Fort benoorden Beverwijk
 • Inundatiekade van de Nauernasche vaart tot De Dam
 • Fort bij Krommeniedijk
 • Fort aan Den Ham
 • Wal van de Dam tot het fort bij Veldhuis
 • Buskruitmagazijn bij de Dam 

Groep Westzaan

 • Liniewal beoorsten het Fort bij Veldhuis
 • Fort bij Veldhuis
 • Inundatiekering bewesten het Fort bij Veldhuis
 • Aagtendijk
 • Assendelver Zeedijk met buskruitmagazijnen
 • Fort aan de St. Aagtendijk
 • Liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer
 • Fort bij Velsen
 • Geschutkamers Velserspoorbrug
 • Fort Zuidwijkermeer
 • Positie van Ijmuiden
 • Fort bij Ijmuiden
 • Fort bezuiden het Noordzeekanaal
 • Kustbatterijen bij Ijmuiden
 • Batterij aan het Noordzeekanaal

Groep Wormerveer

Groep Westzaan

Kustbatterij IJmuiden

Hembrugterrein