Damsluis Vijfhuizen

52°21'30.2"N 4°40'33.4"E

52.358377, 4.675955

 

De Damsluis bij Vijfhuizen ligt even ten noorden van het dorp Vijfhuizen in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze sluis is eveneens in 1889 gebouwd, volgens gelijk principe als de sluis bij Halfweg. Verschil is dat de sluis bij Vijfhuizen bestaat uit vier in plaats van vijf pijlers. Afsluiten van de stroomopeningen gebeurde door het plaatsen van tweezijdige schotbalkwanden. En evenals de sluis bij Halfweg kon de middelste doorgang met eikenhouten puntdeuren worden afgesloten. Alleen bij oorlogsdreiging werden de balken en puntdeuren geplaatst. Zij werden respectievelijk bewaard in de schotbalkenloods en onder water, naast het oostelijk landhoofd. Beide elementen zijn inmiddels verdwenen. De damsluis werd verdedigd door het nabij gelegen Fort bij Vijfhuizen.

 

[Bron:https://onh.nl/verhaal/damsluizen-in-de-haarlemmerringvaart-bij-halfweg-en-vijfhuizen]


Damsluis Zwanenburg/Halfweg

52°22'43.6"N 4°45'20.8"E

52.378771, 4.755763

 

De sluis ligt ten zuidoosten van Halfweg, bij Zwanenburg in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De in 1889 gebouwde sluis bestaat uit vijf evenwijdige stenen pijlers. De stroomopeningen hiertussen bezaten een tweezijdige afsluiting van een schotbalkenwand waartussen grond werd gestort. De grootste stroomopening kon bovendien nog worden afgesloten met puntdeuren, aangezien de sterke stroming de plaatsing van de buitenste schotbalkenwand zeer moeilijk zou maken. De schotbalken werden bewaard in een loods op het landhoofd. De balken en loods zijn niet meer aanwezig.

 

[Bron:https://onh.nl/verhaal/damsluizen-in-de-haarlemmerringvaart-bij-halfweg-en-vijfhuizen]


Damsluis in de Fuikvaart

52°22'22.6"N 4°40'18.3"E

52.372936, 4.671761


Inlaatduiker in de Vijfhuizerpolder

52°21'30.5"N 4°40'29.6"E

52.358460, 4.674890


Damsluis in de Hoofdvaart bij Fort Hoofddorp

52°18'04.8"N 4°41'11.8"E

52.301323, 4.686616


Inundatie- en schutsluis bij Fort Aalsmeer

52°16'08.4"N 4°44'09.9"E

52.268994, 4.736077


Damsluis in de IJtocht

52°20'06.2"N 4°40'29.3"E

52.335049, 4.674813


Inundatiewerk Haarlemmerliede

52°23'28.2"N 4°40'30.8"E

52.391171, 4.675221


Schutssluis in de Haarlemmertrekvaart

52°23'07.7"N 4°51'54.0"E

52.385481, 4.865000