52°04'32.0"N 5°10'36.0"E

52.075546, 5.176667

Fort Rijnauwen is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Vechten en de infanteriestelling had het fort de functie de Houtense Vlakte te verdedigen. Dit natuurlijk acces zou niet onder water komen te staan na een inundatie. De stelling lag een stuk naar het oosten ten opzichte van Utrecht. Op die manier zou de stad meer beschermd zijn tegen artilleriebeschietingen. Tevens had het fort de functie terugtrekkende troepen op te vangen en na hergroepering een nieuw offensief te kunnen starten. Verder had het fort als functie:

  1. Vuur te brengen op en achter de stukken bosch ten westen van De Bilt en zo der aanval op de forten op de Biltstraat en de Voordorpschendijk moeilijker te maken;
  2. Het Fort bij Vechten krachtig te flankeren en de aanvalswerken tegen dit fort te helpen bestrijden;
  3. Het werk aan den Hoofddijk te flankeren;
  4. Den overgang van den Kromme Rijn over bestaande of eventueel te maken bruggen voor onze troepen gemakkelijk te maken en daarentegen voor den aanvaller, ten minsten benoorden de Rijnspoorweg, te bemoeilijken.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort door de Duitse Bezetters gebruikt als gevangenis en werden hier verzetstrijders gefusilleerd.