De 19e eeuw is een periode van relatieve rust voor Nederland. Weliswaar worden overal in Europa natiestaten gesticht en was er sprake van het modern-imperialisme. Qua linies, zie je dat de meeste linies gevormd zijn aan het einde van de Franse tijd (1813) en de beweging richting de nieuwe eeuw. De Franse tijd heeft er voor gezorgd dat twee van de bekendste verdedigingslinies van Nederland het licht zouden zien. De Oude Hollandse Waterlinie wordt gemoderniseerd tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Posten van Krayenhoff, op hun beurt, worden opgewaardeerd naar de Stelling van Amsterdam. 

De meeste impact op Nederland is de afscheiding van België in 1830. De vorming van België ligt in dezelfde lijn als de vorming van andere natiestaten en een toenemend nationalisme. 

 

1880-1920

Stelling van Amsterdam

 

1815-1870

Nieuwe Hollandse Waterlinie

1811 Stelling van het Hollandsch Diep en Volkerak

1811 Stelling van Den Helder

1810 Posten van Krayenhoff

1800 Linie van Beverwijk