De Linie van de Eems is vanaf het eind van de zestiende eeuw aangelegd in het noordoostelijke moerassengebied op de grens van Nederland en Duitsland. De moerassen vormden door hun ligging natuurlijke verdedigingsgordels voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De enkele toegangswegen door de uitgestrekte veenmoerassen werden afgesloten door de vestingen Bourtange en Coevorden en schansen, zoals Oudeschans en Nieuweschans. De vestingwerken en de strategische toegangswegen lagen op wat hogere ruggen te midden van het veen.

Tot grote veldslagen is het in het noorden van Nederland nooit gekomen. Bommen Berend, de bisschop van Munster wilde Groningen veroveren, maar stuitte op Bourtange. Door inundaties van het omliggende land rond Bourtange kon hij zijn aanval alleen vanaf de smalle, hoger gelegen Hondsrug voortzetten. Maar al na zes weken moest de bisschop het beleg van de stad opgeven.

 

[Bron:https://www.westerwoldeactueel.nl/2018/01/19/wandelen-langs-de-linie-van-de-eems-bij-bourtange/] 


Vesting Bourtange


Albert Speelman

Gepubliceerd op 14 mei 2016

Redoute De Bakoven en de Soldatendijk

53°00'49.5"N 7°11'52.8"E

53.013758, 7.197993

 

De redoute Bakhoven, een vierhoekige veldschans, werd gebruikt om de vlak daarbij gelegen sluis te verdedigen. Met deze sluis werd de waterstand rond de vesting geregeld. De peilschaal in de sluis is afgestemd op de Aa en niet op NAP. De Bakovenskade, ook wel Soldatendijk
genoemd, werd begin 17de eeuw aangelegd om water in het gebied te houden. Dat was nodig omdat het moeras begon uit te drogen. Later werd het sluisje aangelegd. Boeren in de omgeving waren daar niet blij mee en staken de dijk geregeld door. Soldaten liepen geregeld
wacht over de dijk. Het land rechts van de dijk is dus bewust slecht ontwaterd.


Albert Speelman

Gepubliceerd op 19 apr. 2016

Redoute De Lethe

53°07'10.9"N 7°11'08.1"E

53.119696, 7.185590

 

 


Albert Speelman

Gepubliceerd op 19 apr. 2016

Flèche De Lethe

53°07'26.9"N 7°11'05.9"E

53.124129, 7.184957

 

De pijlvormige flèche de Lethe aan de rijksgrens met Duitsland is in 1797 door generaal van Hooff ontworpen.  De flèche werd in de Moerwal aangelegd; een dijk die in de 17e eeuw was opgeworpen door boeren om hun landerijen te beschermen tegen moeraswater. De “soldatendijk” verbindt de flèche met de zuidelijker gelegen redoûte. (vierkante veldschans) Deze soldatendijk ligt verhoogd; het enige stukje onafgegraven hoogveen in het gebied. Het verdedigingswerk, de Lethe, behoort even als Bourtange tot “de Eerste Linie van de Eems”. De moerassen vormden door hun ligging natuurlijke verdedigingsgordels voor de noordelijke provincies; Groningen, Friesland en Drenthe. De enkele doorgangen door de moerasgebieden werden afgesloten door vestingen (Bourtange en Coevorden) en schansen (o.a. Oude- en Nieuweschans). Wel was het van belang dat de moerassen vochtig bleven. Hiertoe werden aan het einde van de zeventiende eeuw pogingen ondernomen om te voorkomen dat uitdroging plaatsvond. De ontwatering kon echter niet worden tegengehouden en mede door de veenwinning in de achttiende en negentiende eeuw kwam de waarde van deze linies te vervallen.


Moerwal

53°07'24.8"N 7°11'05.2"E

53.123550, 7.184768