51°52'37.1"N 5°07'14.2"E

51.876980, 5.120622

 

Het Fort Asperen is een fort dat onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gelegen ten zuidoosten van Asperen in de gemeente Lingewaal in de Nederlandse provincieGelderland. Het torenfort is gelegen lang langs een dijk die een doorgang (acces) in de Waterlinie is.

Rondom het complex ligt een gracht en het fort is bereikbaar middels een ophaalbrug. Het zware drie verdiepingen tellende gebouw bestaat uit buitenmuren van anderhalve meter dik. De drie verdiepingen bestaan uit een kelder, begane grond met geweerschietgaten, eerste etage met kanonschietgaten en geheel boven een aarden bovenbatterij.

In het torenfort zijn slaapvertrekken, een apotheek en ziekenboeg, een bergplaats voor vlees en een reservoir voor de opvang van regenwater. Het hemelwater sijpelde door de aarden laag op het dak, waarna het drinkbare water via druipkokers in het reservoir in de kelder terechtkwam. In 1881 werd een contrescarp, die de toren opnieuw bomvrij moest maken, bijgebouwd. Op de begane grond werd een grote stalling voor geschut gebouwd en in de kelder magazijnen voor de opslag van buskruit en projectielen met vulplaats. Het fort was berekend op 219 man en 14 stukken geschut.

In de Tweede Wereldoorlog deed het fort dienst als doorgangsplaats voor onderduikers. Daarna fungeerde het nog jaren als munitieopslag en ten slotte als oefenterrein voor de dienst Bescherming Bevolking.

 

[Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Asperen]