Gepubliceerd op 6 dec. 2016

 


52°04'21.0"N 5°08'29.0"E

52.072500, 5.141389

 

In 1811 viel het besluit de Oude Hollandse Waterlinie naar het oosten te verschuiven waarbij de stad Utrecht binnen de linie zou worden getrokken. Het duurde tot 1816 voordat een begin werd gemaakt met de bouw van de verdedigingswerken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij de stad. Omdat de Houtense Vlakte hoger ligt dan de omgeving kon deze niet goed geïnundeerd worden. Daarom werden op deze zwakke plek in de waterlinie vier vrijwel identieke verdedigingswerken, lunetten, dicht bij elkaar gebouwd. De term lunet is afkomstig van het Franse woord lune (maan) en in de plattegrond van een lunet valt dan ook een halve maanvorm te herkennen. Tegelijkertijd werden rondom Utrecht ook Fort aan de Klop, Fort de Gagel, Fort Blauwkapel, Fort de Bilt en Fort Vossegat aangelegd.

Na 1860 nam de ontwikkeling van geschut en explosieven een grote vlucht. Om de stad te kunnen blijven beschermen werden daarom op grotere afstand van Utrecht nieuwe forten gebouwd. De vier lunetten houden nog tot na de Tweede Wereldoorlog een militaire bestemming. Zo worden de Lunetten I, III en IV in de jaren 30 gemoderniseerd met een mitrailleurkazemat van gewapend beton. En in de jaren 50 wordt op Lunet I een atoombunker gebouwd. Deze bunker deed tijdens de Koude Oorlog dienst als landelijk hoofdkwartier van de organisatie Bescherming Bevolking (BB). Vanaf de jaren 50 verloren de lunetten hun militaire belang. De lunetten zijn rijksmonument.

De spoorlijnen naar Arnhem en 's-Hertogenbosch werden tussen de Lunetten door aangelegd, zodat ook deze spoorlijn door de vier forten kon worden beheerst.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lunetten_op_de_Houtense_Vlakte]

Lunet 1

Lunet 2

Lunet 3

Lunet 4