Sector Amsterdam


Kavalleriekazerne

52°21'46.6"N 4°55'05.0"E

52.362942, 4.918047


Rijksmagazijn Geneesmiddelen

52°21'45.0"N 4°55'00.5"E

52.362505, 4.916799


Oranje Nassau Kazerne

52°21'55.8"N 4°55'21.6"E

52.365497, 4.922662


Marine Etablissement

52°22'21.9"N 4°54'59.1"E

52.372746, 4.916404


Rijks Militair Hospitaal

52°21'43.8"N 4°54'50.5"E

52.362158, 4.914026


Kolendepot Entrepotdok

52°21'58.1"N 4°55'19.0"E

52.366149, 4.921936


Rijkskledingmagazijn

52°21'44.7"N 4°54'55.2"E

52.362418, 4.915332


Rijkspostduivenstation

52°21'57.6"N 4°55'00.4"E

52.365987, 4.916781

Mobilisatie centrum met Militaire bakkerij

52°22'12.2"N 4°55'40.5"E

52.370054, 4.927902


Gemeentelijk handelsentrepot

 

52°22'08.9"N 4°56'33.7"E

52.369127, 4.942680


Graansilo Korthals Altes

52°23'25.8"N 4°53'28.3"E

52.390494, 4.891195


Militair Abatoir

52°22'04.9"N 4°56'14.2"E

52.368031, 4.937266


Algemene voorzieningen

Militair drinkwatervoorziening

52° 20′ 3.27″ N, 4° 48′ 24.04″ E 

52.334242, 4.806678

 

De Militaire Drinkwatervoorziening was een nooddrinkwatervoorziening bij het fort aan de Nieuwe Meer om bij een belegering van de Stelling van Amsterdam, inwoners en militairen van drinkwater te kunnen voorzien.

Bij de opzet van de Stelling van Amsterdam was het noodzakelijk om binnen de stelling voldoende drinkwater te hebben en niet afhankelijk te zijn van de waterwinning in de duinen bij Zandvoort.

Het oppervlaktewater van de boezems van Amstelland en Rijnland en van de Utrechtse Vecht was te vies en voldeed ook na zuivering niet aan de eisen. Bij het Fort aan de Nieuwe Meer, net buiten de Haarlemmermeer in de Riekerpolder in de gemeente Sloten (in 1921 bij Amsterdam gevoegd), werden proeven gedaan met het oppompen van water. De eerste waterputten werden in 1899 geboord en hadden een capaciteit van 3500 m3. De kwaliteit was goed en er was voldoende water aanwezig om circa een miljoen mensen van drinkwater te voorzien. Voor dat doel werd tussen 1901 en 1905 een aparte installatie opgericht bestaande uit ruim 100 grondwaterputten, een zuiveringsinstallatie waaronder een ontijzeringsinrichting, en drinkwaterbassins. In 1907 en 1908 werd de capaciteit verdubbeld en de installatie kon toen per etmaal 15.000 m3 water leveren.]

De drinkwatervoorziening heeft nooit de taak van het normale waterbedrijf overgenomen. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-'45) in de Tweede Wereldoorlog heeft het Duitse leger de verwaarloosde installaties nog eens gebruiksklaar gemaakt als noodvoorziening.

Na de oorlog vestigde het Nederlandse legeronderdeel de Genie langs de Ringvaart een complex van werkplaatsen en magazijnen. In 1950-1951 werd het radiozendstation van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) naar het machinegebouw overgebracht.[3] In 1953 werden diverse gebouwen gesloopt voor nieuwbouw. Er staan nog een aantal gebouwen waaronder het pompstation, maar alle putten zijn verdwenen onder de Oude Haagseweg, Rijksweg 4 en Sportpark Sloten. In het machinegebouw en enkele andere gebouwen is nog steeds de Luchtverkeersleiding (LVNL) (een opvolger van de RLD) gevestigd. Enkele daarnaast liggende gebouwen van de voormalige watervoorziening zijn gekraakt en tegenwoordig in gebruik als creatieve broedplaats onder de naam Rijkshemelvaartdienst.

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_Drinkwatervoorziening_Nieuwe_Meer¨]


Magazijn voorBijzondere Opkomst

52° 19′ 48.26″ N, 4° 48′ 43.12″ E

52.330072, 4.811978  

 

In 1843-1846 werd hier een fort gebouwd, als onderdeel van de Posten van Krayenhoff. Dit was in 1844 een vestingwerk van de eerste of tweede klasse. Andere torenforten die omstreeks 1843-1846 zijn gebouwd in verband met de droogmaking van de Haarlemmermeer zijn het Fort aan de Liede, het Fort bij Heemstede en het Fort bij het Schiphol. Vanaf 1854 was het een vestingwerk eerste klasse en in 1875 vestingwerk eerste klasse: fort en lunet. De keel was een vestingwerk van de derde klasse.
Het fort was een gesloten aarden batterij met een bomvrij wachthuis en een lunet aan de andere zijde van de Ringvaart. In 1882 werd het genoemd als bergplaats voor infanteriepatronen. Gezien een geval van schade in 1886 door schietproeven zullen er ook beproevingen hebben plaatsgevonden.
In 1913 is het een vestingwerk van geen klasse, waarna het in 1918 als vestingwerk wordt opgeheven. Vervolgens worden in er 1918-1920 magazijnen gebouwd en in 1931 een Kazerne voor Politie Troepen. Deze wordt in 1947/1949 de Marechausseekazerne Brigade Schiphol en voorts zijn er diverse magazijnen.

De meeste gebouwen moeten tussen 1918 en 1920 gebouwd zijn. Het bestond uit twee geweermagazijnen van elk drie verdiepingen, twee projectielmagazijnen, een klein kardoezenmagazijn en een groot kardoezenmagazijn. Tevens was er een 'wasch- en schaftlokaal', een klein onbekend gebouw en tenslotte een aangeaard munitiemagazijn. De twee hoge geweermagazijnen staan buiten het oorspronkelijke fortterrein.
In 1931 werd er nog een Kazerne voor Politietroepen gebouwd met enkele cellen in de kelder. In dezelfde periode werd mogelijk ook een nog aanwezige loods (de rijwielbergplaats?) gebouwd.
In 1940 waren de volgende gebouwen aanwezig:
A, C, E, F en G: magazijnen uit 1920
B: magazijn uit 1918
H: wachtgebouw uit 1931
I: rijwielbergplaats uit 1931
J: voormalige wachterswoning uit 1859
…: munitiemagazijn uit 1920
K: kolenbergplaats uit 1939
L: transformatorgebouw ui 1939
M: munitiemagazijn met aanbouw uit 1882

Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) werd het magazijn door de Duitse bezetter gebruikt voor de opslag van onbekende goederen.
Na 1945, in ieder geval volgens een adressenlijst van het Garnizoen Amsterdam uit 1947, waren er technische goederen opgeslagen en wellicht later ook medicijnen en/of medische benodigdheden. Ook in 1947 was de Brigade Schiphol van de Koninklijke Marechaussee er gevestigd, waarschijnlijk in de Kazerne Politie Troepen. Deze is later verhuisd naar de Marechaussee Kazerne Badhoevedorp.
In 1947/1949 waren er diverse magazijnen op het terrein gevestigd:
- Magazijn Technische Goederen
- Magazijn Gereedschappen
- Magazijn Machines
- Magazijn Onbekwaam Materiaal

[bron:http://dorpsraadslotenoudosdorp.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=89]

 


Schietkatoenfabriek 'De Oude Molen'

52°17'37.9"N 4°53'24.3"E

52.293855, 4.890085

 

De Oude Molen is een voormalige kruitmolen en kruitfabriek te Ouderkerk aan de Amstel. Ze stond bekend als Buskruitmolen Nr. 3. Men produceerde er zwart buskruit. Later werd er ook schietkatoen, nitroglycerinekruit en zuivere nitroglycerine vervaardigd.

De gebouwen van de fabriek zijn geklasseerd als rijksmonument (nr: 511966). Ze omvatten loodsen, een blustoren, en arbeiderswoningen. Tegenwoordig is een restaurant in de gebouwen gevestigd.

 [bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Oude_Molen_(Ouderkerk_aan_de_Amstel)]


Buskruitfabriek 'De Krijgsman'

52°19'57.2"N 5°03'07.0"E

52.332556, 5.051950


Buskruithaven Buitenhuizen

52°26'42.1"N 4°41'17.0"E

52.445035, 4.688058


Hulpvliegveld Boschplan

52°18'18.7"N 4°49'11.4"E

52.305200, 4.819835

 

Wie tegenwoordig op de Koeweide in het Amsterdamse Bos staat, zal niet direct in de gaten hebben dat hier vroeger vliegtuigen geland hebben. Toch was hier het Hulpvliegveld Boschplan. Het vliegveld bestond uit twee noodlandingsbanen voor vliegtuigen. Dit was mogelijk omdat het Amsterdamse Bos op dat moment nog in aanleg was. 

 

 


Munitiemagazijn Amstelveen

52°18'42.1"N 4°49'08.2"E

52.311700, 4.818953


Artillerie inrichtingen, algemeen verdedigingspark, sectorpark Zaandam afd. materieel, marechausseekazerne Zaandam, mobilisatiecentrum Hembrug

52° 25′ 23″ N, 4° 49′ 57″ E
52.423056, 4.8325

 

Van de Artillerie-Inrichtingen die hier in 1897 naartoe was verhuisd zou later een deel Hembrug gaan heten. Hier werden tot na de Tweede Wereldoorlog wapens en munitie geproduceerd.[2] Er zijn nog een ondergrondse schietbaan, een voormalige commandobunker en een 'plofbos' of 'schokbos' waar proeven werden gedaan met explosieven.[2] In de volksmond werd de naam vaak verbasterd tot Himbreg. Toen de gemeente en provincie het gebied verder ontwikkelden tot een groot industrieterrein kreeg ook dat de naam van de spoorbrug.

[bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hembrug_(Zaanstad)]


Ripperda kazerne Haarlem

52°23'37.3"N 4°38'14.8"E

52.393701, 4.637431

 

De Ripperda Kazerne is een voormalige kazerne van de cavalerie in Haarlem, de voormalige kazerne is te vinden aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord.. 

In de 19e eeuw waren de manschappen van het garnizoen van Haarlem gelegerd in de kazerne aan de Koudenhorn 2, het huidige Haarlemse politiebureau. De officieren en onderofficieren waren ingekwartierd verspreid in de stad. In 1877 stelt de Minister van Oorlog voor om aan de Kleverlaan een cavaleriekazerne te bouwen waar iedereen ondergebracht kon worden. Op 11 oktober 1882 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kazerne en twee jaar later werd het complex opgeleverd en in gebruik genomen. Het ontwerp is van de hand van majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en bestond onder andere uit een kazernegebouw, een foeragemagazijn, woningen voor getrouwde officieren, een gymzaal, een manege en vier paardenstallen. Bijna alle gebouwen zijn bewaard gebleven, één stal en de gymzaal zijn in de 20ste eeuw afgebroken. Vanaf de jaren '20 van de 20ste eeuw worden de paarden vervangen door auto's en motoren, de stallen worden garages. In 1934 werd de kazerne, die in aanvang Cavaleriekazerne heette, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum omgedoopt in Ripperdakazerne naar Wigbolt Ripperda, een geus die leiding gaf aan de Haarlemmers tijdens het beleg van Haarlem.

[bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Ripperda_Kazerne]

 


Koudenhorn kazerne

52°23'02.5"N 4°38'28.1"E

52.384030, 4.641150


Wereldzender Radio Kootwijk

52°10'24.7"N 5°49'09.9"E

52.173521, 5.819409

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe dat in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Het werd gebouwd vanaf 1918.  hier om een tekst te typen.


Stafkwartieren

52°23'08.5"N 4°44'33.9"E

52.385690, 4.742746

Halfweg

52°22'38.3"N 4°35'44.5"E

52.377291, 4.595683