52°15'30.7"N 5°09'09.8"E

52.258526, 5.152729

 

Van infanteriestelling De Franse Kamp zijn alleen nog een groot aantal groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog over. Zo’n stelling, tussen de oudere forten, bestond uit een serie veldversterkingen voor voetsoldaten. De nooit voltooide stelling, met twee parallel lopende loopgraven en verbindingsloopgraven, is grotendeels verdwenen onder het zand.

De stelling moest het Offensief voor Naarden en de verouderde vesting extra bescherming te bieden. Een bijkomende functie was extra opvang voor een zich terugtrekkend veldleger.

De betonnen schuilplaatsen zijn goed te herkennen in het landschap dat intussen bebost is geraakt. Tegenwoordig is De Franse Kamp een natuurgebied, waar zich een gelijknamig natuurkampeerterrein bevindt.

[bron: http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/@2882/2-infanteriestelling/]