51°59'08.1"N 5°09'35.2"E

51.985590, 5.159785

 

Het Werk aan de Korte Uitweg is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd gebouwd tussen 1873 en 1879. Het Werk aan de Korte Uitweg ligt 1000 meter ten noorden van Fort Honswijk (aan de Lange Uitweg direct ten westen van buurtschap Molenbuurt) en maakt deel uit van de Stelling van Honswijk.

Het fort bestond in eerste instantie uit een gracht met daaromheen een aarden wal. In 1877 verscheen er een bomvrije kazerne, een loods, een munitiemagazijn en buiten de gracht een fortwachterswoning. Het geheel was in 1879 gereed. Op het fort was ruimte voor 160 soldaten.

Tussen het werk en Fort Honswijk ligt een beschut liggende weg met parallel eraan een aarden wal over een lengte van 850 meter. Aan de andere zijde van de aarden wal loopt het inundatiekanaal. In oorlogstijd konden de troepen zich veilig verplaatsen tussen Fort Honswijk, Lunet aan de Snel en het Werk aan de Korte Uitweg.

Na de Tweede Wereldoorlog is het Werk aan de Korte Uitweg gebruikt voor opslag van brugmateriaal voor de Nederlandse Spoorwegen. Daarna werd Staatsbosbeheer eigenaar. 

 

[Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Werk_aan_de_Korte_Uitweg]