De zuidwestelijke sector van de Stelling met de polders bij Haarlem maar vooral de Haarlemmermeerpolder.

Bevat de groepen Halfweg en Schiphol.

Groep Halfweg

 • Kazematten Zijkanaal B
 • Drijvende brug Zijkanaal C
 • Positie bij Spaarndam
 • Fort benoorden Spaarndam
 • Voorstelling bij Spaarndam
 • Fort bezuiden Spaarndam
 • Positie bij de Liede
 • Fort bij Penningsveer
 • Fort bij de Liebrug
 • Fort aan de Liede
 • Fort aan de Fuikvaart
 • Kazemat bij M.P. 20
 • Verbindingswal van Fort aan de Liede naar M.P. 19
 • Fort bij Vijfhuizen
 • Voorstelling bij Vijfhuizen
 • Voorpositie bij Cruquius

Groep Schiphol

 • Geniedijk Haarlemmermeer
 • Batterij aan de IJweg
 • Fort bij Hoofddorp
 • Batterij aan de Sloterweg
 • Kazematten Slotertocht
 • Batterij aan de Aalsmeerderweg
 • Schutsluis bij Aalsmeer
 • Fort bij Aalsmeer
 • Post aan de Uiterweg
 • Fort bij Kudelstaart

Groep Halfweg

Positie bij Spaarndam 

Voorposten bij Cruquius

Positie bij de Liede 

Kazematten Zijkanaal B

Fort Vijfhuizen

Voorposten bij Vijfhuizen


Groep Schiphol

Fort Hoofddorp

Geniedijk Haarlemmermeer

Fort Aalsmeerderbrug


Algemeen

Sectorparken Sloten

Dam-, schuts- en inundatiesluizen