Een speciale vorm van verdediging waren de vele burchten. Hoewel ze niet echte linies vormden, zijn er wel voorbeelden bekend van burchten die samen een linie vormden. Eén van de bekendere voorbeelden zijn de dwangburchten die Floris V liet bouwen om de West-Friezen in de gaten te houden. Een ander voorbeeld waren de dwangburchten in de regio Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Dit was de enige plek waar je smalle landreep tussen de Noordzee en het IJ kon oversteken.