Reconstructie van de Brittenburg

 

52°12'38.9"N 4°24'04.5"E

52.210799, 4.401256

 

Kalla’s toren in Katwijk.
Deze toren (het kunstwerk is ca 1,5 meter hoog), staat op de plek waar vroeger vlakbij het Romeinse fort de Brittenburg lag. Het fort zelf ligt in de zee en was het meest west gelegen fort van Lugdunum Batavorum (Katwijk). De toren zelf verwijst naar het verhaal dat Caligula zijn soldaten op het strand opstelde en daarna de overwinning op de oceaan claimde. Hij liet zijn soldaten schelpen verzamelen als oorlogsbuit. Als gedenkteken liet Caligula een vuurtoren bouwen. Britannia, dat hij eigenlijk wilde veroveren, liet hij nog wel even met rust.

 

Ten slotte stelde hij zijn leger op de oever van de Oceaan in slagorde op, alsof hij de oorlog tot een definitief einde wilde brengen. Geschut en belegeringswerktuigen werden in stelling gebracht, zonder dat iemand wist of ook maar een idee had wat hij wilde gaan doen. Plotseling gaf hij bevel schelpen te verzamelen, die hij ‘krijgsbuit van de Oceaan, verschuldigd aan Capitool en Palatijn’ noemde, en daarmee hun helm en zakken te vullen. Als gedenkteken voor deze overwinning bouwde hij een zeer hoge toren, vanwaar net als van de Pharos ’s nachts vuursignalen moesten worden gegeven om schepen de weg te wijzen. En nadat hij de soldaten een schenking van honderd denarii de man had beloofd, zei hij, alsof hij al zijn voorgangers in vrijgevigheid had overtroffen: ‘Ga blij, ga rijk hiervandaan’. (Suetonius, Caligula 46; vertaling D. den Hengst)