Damsluis

52°14'41.6"N 4°47'13.1"E

52.244899, 4.786967


Vuurlijn

52°14'41.6"N 4°47'13.1"E

52.244899, 4.786967

 

Aan de zuidkant van de Stelling van Amsterdam loopt een verdedigingslijn, “de Vuurlijn”. Deze loopt van Kudelstaart tot Uithoorn. Voor deze Vuurlijn liggen de forten: Fort bij Kudelstaart, Fort bij De Kwakel, Fort aan de Drecht en Fort bij Uithoorn. Zij liggen in een vooruitgeschoven
positie ten opzichte van de Vuurlijn. Door elkaar wederzijds met flankerend vuur te ondersteunen vormden zij een gesloten front. De forten
hadden tot taak de toegangswegen en vaarwegen te beschermen.

 

[Bron:https://www.stellingvanamsterdam.nl/clientdata/downloads/Fortenfietsroute-6_v2.pdf]


Batterij II

52°14'40.6"N 4°47'26.3"E

52.244611, 4.790640

 

Links op de foto. Nu een parkeerplaats.


Batterij III

52°14'31.8"N 4°47'36.0"E

52.242177, 4.793338

 


Fort Kudelstaart

52°14'53.9"N 4°45'24.5"E

52.248300, 4.756812

 

Het Fort bij Kudelstaart is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen nabij Kudelstaart in Noord-Holland, vlak bij de buurtschap Vrouwentroost.

Het Fort Kudelstaart is van het model A. De functie was de toegang van de Kudelstaartseweg en de, bevaarbare, Westeinderplassen af te grendelen. Achter het fort lag een brug, maar deze is na de Tweede Wereldoorlog vervangen door een dam zodat voertuigen vracht konden brengen en halen bij het fort. Aan de keelzijde lag een sluis voor de inundatie van de Zuidelijke Legmeerpolder, deze sluis is in 2007 gerestaureerd.

De eerste grondwerkzaamheden voor het fort vonden in 1890 plaats. In 1905-1906 is het fort zelf gebouwd. Het fort ligt enigszins voor de vuurlinie, hierdoor had het fort een vrij schootsveld en werd niet gehinderd door reeds bestaande bebouwing.

In de frontwal van het fort liggen twee dubbele geschutsemplacementen met betonnen wachtruimten voor de bemanning. Dit is uniek en komt niet voor bij de andere forten van de stelling. 

 

[bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_bij_Kudelstaart]

 


Fort de Kwakel

52°14'13.7"N 4°47'23.7"E

52.237129, 4.789917

 

Het Fort bij De Kwakel is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in het dorp De Kwakel. Het is een van de vier forten van de linie Kudelstaart - Uithoorn. Naar het westen toe ligt Fort bij Kudelstaart, terwijl meer naar het oosten toe het Fort aan de Drecht en het Fort bij Uithoorn ligt.

Met de aanleg van het fort werd in 1890 een aanvang gemaakt. Het veen werd afgegraven en veel zand gestort. In 1897 werd het fort benoemd tot fort van de eerste klasse, het zand was zodanig vergraven dat achter aarden wallen geschut kon worden opgesteld. In 1906 werden de bomvrije gebouwen, gemaakt van beton, opgeleverd.

Het doel van het fort was, om het oostelijke deel van de ringdijk van de Zuider Legmeerpolder te verdedigen en het riviertje de Kleine Drecht. Het Legmeer was kort voor de aanleg van de Stelling drooggemalen, evenals een aantal andere veenplassen in de buurt. Daarnaast kon het eventueel de troepen uit Vrouwenakker dekking geven, wanneer deze zich terug zouden moeten trekken.

 

[Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_bij_De_Kwakel


Fort de Drecht

52°13'43.5"N 4°48'51.7"E

52.228751, 4.814372

 

Het Fort aan de Drecht ligt in de Uithoornsche polder in de gemeente Uithoorn. Het Fort aan de Drecht kreeg slechts een, in plaats van de standaard twee, kazemat. De hefkoepelgebouwen met kanon bleven achterwege en het frontgebouw werd kleiner uitgevoerd. In de keelkazemat stonden vier kanonnen met een kaliber van 7 centimeter opgesteld. Twee hiervan vuurden in de richting van De Kwakel en twee naar Amstelhoek. Nagenoeg in het midden van de kazemat is een trapgat dat naar een uitkijkpost leidt. Deze post is afgedekt met een pantserkoepel met vier kijksleuven en voor de communicatie met de artilleristen waren er spreekbuizen.

Uniek is de pantserstand die voor het hoofdgebouw ligt. Deze schuilplaats biedt ruimte aan twee mitrailleurs en wordt afgedekt door een staalplaat van 20 centimeter dik en met een gewicht van 23 ton. De staalplaat zit tussen twee betonnen gebouwen en had als taak de damsluis in de Amsteldijk te verdedigen.

 

 [Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_de_Drecht]

 


Fort Uithoorn

52°13'40.5"N 4°50'15.9"E

52.227917, 4.837753

 

Het Fort bij Uithoorn maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. In de volksmond wordt af en toe gesproken over Fort Amstelhoek. Het fort ligt in het dorp Amstelhoek in de gemeente De Ronde Venen, en is te zien vanaf de N196. Om het vestingwerk ligt een gracht.

Rond Amsterdam werden vanaf 1880 45 forten aangelegd. Fort Amstelhoek bestond eerst uit aarden wallen, en in 1887 werd bij Koninklijk Besluit goedgekeurd een vestingwerk aan te leggen. Dit werd tussen 1909 en 1911 uitgebreid met bomvrije gebouwen en in 1917 kwam er een luchtafweerafdeling. De bezetting bestond toen uit 321 mannen.

Fort bij Uithoorn is een standaardmodel B fort uit de tweede bouwfase van de Stelling. De hefkoepels zijn met bomvrije gangen verbonden met het hoofdgebouw. De betonnen hefkoepelgebouwen zijn nog intact. Bij veel andere forten van de Stelling zijn de hefkoepels tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen om het stalen pantser te verwijderen en te gebruiken voor hun eigen wapenindustrie. Verder is nog relatief veel van het oorspronkelijke interieur aanwezig, zoals de houten scheidingswanden tussen de vertrekken, de telegraafkamer, de keuken, de ontijzerings-installatie voor het water en de wasruimte voor de soldaten. De deur van de wasruimte was lange tijd dichtgemetseld en het interieur is daardoor behouden.

Direct naast en ten westen van het fort was er een inlaat voor de inundatie van het voorliggend terrein. Ten oosten van de Ringdijk Tweede Bedijking ligt nu nog een klein meertje en een waaiervormig patroon is nog zichtbaar in de begroeiing waar de inlaat en het stortbed van steen heeft gelegen.

 

[Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_bij_Uithoorn]