De Betuwestelling lag tussen de Nederrijn bij Rhenen en de Waal bij Ochten. De stelling zelf was een moderne versie van de linie Ochten- De Spees/Betuwelinie. Tussen deze twee plaatsen lag de zogenaamde stoplijn. De frontlinie lag voor de stoplijn. 

Het gebied tussen Kesteren en Ochten bevatte een inundatiegebied, waarbij alleen de spoorweg en een andere weg boven het water uitkwamen. Op plekken waar niet geïnundeerd kon worden, had men voorposten geplaatst. 

 


Hoornwerk aan De Spees

51°56'28.3"N 5°36'07.1"E

51.941191, 5.601968